Boplassene

Det er i samarbeid med Sametingets kulturavdeling registrert 7 samiske boplasser på Nygårdsfjellet. Det er kun tatt med de funn som er kjent fra før i Stormo-familien. Alle registreringene med bilder vil etterhvert også bli tilgjengelig her.