Gamle bilder

Stormoen i 1981. Husan var i dårlig stand. Fjøset nesten nede. 25 år med opprustning starter. Signe Stormo er kommet fra Skjomen for å passe unger. Ca. 1930
Preparering av ski. Alfred, Bjørg og Odd Stormo
ca. 1948 – 1949.
Torvald, Alfred, Herlaug og Anna på Nevertinden i 1930 årene.