Jakt og fiske

Jakt

I den gamle samiske kulturen var det å høste av naturen en nødvendighet. Selv om reinen var livsgrunnlaget, ble småviltfangst og fiske viktig som et supplement og som byttemiddel mot andre handelsvarer. Her på Tinja Fjellgård var nok husdyrholdet det viktigste livsgrunnlaget i alle fall etter 1860 – 1865. Etterhvert ga jakt og fangst et brukbart økonomisk utbytte i form av skuddpremier og pels salg.


Alfred Stormo med jerv ca. 1965

Anders Andersen, som reetablerte seg på plassen under tinden i 1869 sammen med Bereth Johnsdatter var en kjent bjørnejeger. Han ble kallt «Skjøttar Anders» på grunn av allle bjørnene han skjøt. Han fikk et nytt gevær av svenskekongen som påskjønnelse. Antallet bjørner han skjøt er ukjent, men tallet 52 har vært nevnt.

Alfred Stormo (1905-1973) var den siste som drev jakt i et omfang som ga en biinntekt av betydning. Sporjakt på rev ga gode pelspriser i 1920-1930 årene. Senere drev han jakt på jerv, ulv og bjørn. Dette ga skuddpremier og ikke minst trofe og renomme. De siste 20 årene drev han jakt på elg som ga et godt tilskudd til husholdningen.

I dag drives det kun jakt på elg og småvilt. Og det er fortsatt mulig å finne brukbare forekomster av i alle fall fjellrype i høyfjellet. Det er kun småviltjakta som drives av etterkommerne på gården. Denne jakta er dermed med på å videreføre en lang jakttradisjon.

Fiske

På samme måten som småviltjakta, har ferskvannsfisket kun vært et lite supplement i kostholdet. Om sommeren ble i hovedsak garn brukt i området. Det er mange beretninger om godt garnfiske fra folkene på gården og fra hytteboker som senere er blitt publisert.

Om våren ble det fiska røye i vannet nedenfor gården.Fortsatt er fisket godt der. Den fine fangsten på bildet ble våren 2004 tatt i området.Forøvrig ble sild, sei, ur og torsk kjøpt eller bytta nede i bygda ved Rombaken. Sild ble røkt under et lite skrått berg like ved veien. Det er ikke kjent om de i noen særlig omfang fiska sjøl i Rombaken. Men det hendte at de unge mannfolkene på gården deltok i Lofotfisket.